Thursday, October 30, 2008

Лекция на Джон Гладуиш в СтФ




Благодарим на г-н Джон Гладуиш за невероятната лекция, която изнесе пред студенти на Стопански факултет. Темата на презентацията беше „Бизнес процеси и модели в управлението на взаимоотношенията с клиенти”, като доста пространно бяха обсъдени CRM системите. Лекцията е част от курсовете „С подписа на завършилите”, които целят да ориентират професионално студентите и да предадат ценен опит, знания във съответната област/бранш. Благодарим на Аделина Великова (наш алумни) за контакта с г-н Джон Гладуиш, който е CEO на 60K (international call centres).

Thursday, October 23, 2008

Курсове "С подписа на завършилите"



Открихме курсовете „С подписа на завършилите” за академичната 2008/2009!

Първата презентация бе проведена в Аулата на СУ, където д-р Ян Мразек изнесе двучасова лекция на тема Business Intelligence: Driving Opportunity & Success. Д-р Ян Мразек е президент на Адастра Груп и носител на наградата „Entrepreneur of the year на Ernst & Young. Благодарим на д-р Мразек и на Диана Бояджиева, която е алумни на Стопански факултет.

Wednesday, October 1, 2008

Новата академична година и нашата Бяла папка



Открихме и тази академична година. Само че тя е малко по-различна от останалите – празнуваме 120 годишния юбилей на Софийски университет. Като част от това престижно учебно заведение, поздравяваме всички настоящи и бивши възпитаници на Софийски университет и им пожелаваме много професионални и лични успехи.

На тазгодишното откриване на годината за Стопански факултет, за втори път раздадохме и Бяла папка на първокурсника – папката, която съдържа материали и полезна информация за студентския и академичен живот, възможностите за стажове и кариерно развитие.