Monday, December 14, 2009

IT Leaders Academy


Алумни център към Стопански факултет си партнира с организаторите на IT Leaders Academy. Академия за ИТ лидери представлява курс от практически, бизнес и научно-приложно ориентирани лекции и дискусии, представени от водещи личности от мултинационални и български ИТ компании, анализатори, правителствени и неправителствени организации.
Пълна информация за всички минали и предстоящи лекции можете да намерите на адрес: http://fmisociety.org/ITLeadersAcademy/.

Wednesday, October 14, 2009

Проведено ежегодното Общо събрание

На 14 октомври беше проведено Общо събрание на Сдружение на завършилите Стопански факултет на СУ. Присъстваха 27 алумни, които обсъдиха развитието и дейността на Сдружението.
Бяха приети следните решения:

ОС прие отчета на управителния съвет за 2008 г. и първите три тримесечия на 2009 г. и ги освободи от отговорност.

ОС гласува въвеждането на двустепенна форма на членство - редовно и асоциирано. Асоциирани членове са всички новозавършили възпитаници на факултета за период от една година. След този период те могат да станат редовни членове като заплатят членски внос. Асоциираните и редовните членове биват информирани от офиса на Сдружението за новопостъпили обяви за работа от алумни мрежата, информация за всички текущи социални инициативи и обучения, организирани от Сдружението, както и тримесечен електронен бюлетин. Размерът на членския внос се определя от ОС за всяка следваща календарна година. Членският внос, определен за 2010 г., е в размер на 40 лв. Всички останали алумни, записани в Книга на завършилите, придобиват статут на "заинтерсовани". Те получават информация от Сдружението 4 пъти годишно чрез електронен бюлетин.

Пълният състав на Управителния съвет на Сдружението можете да видите тук: http://www.febalumni.org/web/index.php?option=com_content&task=category§ionid=15&id=73&Itemid=79&lang=bg_BG

Tuesday, September 15, 2009

Спонсори за Бяла папка на първокурсника 2009


Алумни центърът към Стопански факултет набира спонсори за Бяла папка на първокурсника 2009. Бялата папка съдържа материали за факултета, изучаваните дисциплини,преподавателите и студентския живот. Всеки първокурсник получава своята Бяла папка в началото на академичната година, като целта е да се улесни прехода на новопостъпващите студенти от училищна към академична среда.
Сдружението набира спонсори за Бялата папка и предлага възможност за реклама под формата на брошура, сувенир или друго по избор на рекламодателя.
Предлагаме 50% отстъпка за алумни на Стопански факултет.
Очакваме Ви!

- - - - -
Всяко спонсорство или реклама подпомага издръжката на офиса на Сдружението, което е първото и все още единствено към български държавен ВУЗ.

Monday, July 13, 2009

Стажантска програма на Глобул 2009Представител на Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ присъства на откриването на стажантската програма на Глобул за 2009 г. Стажът ще бъде платен, с продължителност 1 месец и ще има и възможност за продължаването му.
Директорът "Човешки ресурси" на ГЛОБУЛ Борис Тачев и зам. деканът на Стопански факултет доц. Иван Иванов приветстваха студентите и им дадоха съвети как да максимализират ползите от стажа си.
Разбира се, за стажанти бяха приети и студенти от Стопански факултет на СУ.

Wednesday, July 1, 2009

Среща-дискусия с представители на БСП в Стопански факултет


Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ проведе среща-дискусия на тема
„Антикризисни мерки, евро-проекти и мерки за насърчаване на реалния бизнес” с:

Драгомир Стойнев, икономически съветник на Премиера

на 01.07.2009 г. (сряда)
в зала 304 в Стопански факултет
от 18:00 до 19:30 ч.

След едночасовото представяне и въпроси и отговори с представителите на БСП, участниците продължиха разискванията си в неформална обстановка на коктейл във Стопански факултет. Присъстваха алумни на Стопански факултет на високи позиции, които обсъдиха стратегически въпроси от икономическата програма на БСП.

Tuesday, June 2, 2009

Среща-дискусия с представители на НДСВ в Стопански факултетСдружението на завършилите Стопански факултет на СУ проведе среща-дискусия на тема
„Антикризисни мерки, евро-проекти и мерки за насърчаване на реалния бизнес” с:

Милен Велчев - депутат в 40-тото НС от ПГ на НДСВ
Владимир Каролев - общински съветник от квотата на НДСВ

на 02.06.2009 г. (вторник) в зала 304 в Стопански факултет на СУ от 12:00 до 14:00 часа.

След едночасовото представяне и въпроси и отговори с представителите на НДСВ, участниците продължиха разискванията си в неформална обстановка на коктейл във Стопански факултет. Присъстваха алумни на Стопански факултет на високи позиции, които обсъдиха стратегически въпроси от икономическата програма на НДСВ.

Сдружението предвижда поредица от подобни срещи.
0 comments

Wednesday, May 20, 2009

Среща-дискусия с представители на Предприемачи ГЕРБ в Стопански факултетСдружението на завършилите Стопански факултет на СУ проведе среща-дискусия на тема
„Антикризисни мерки, евро-проекти и мерки за насърчаване на реалния бизнес” с:
Димитър Аврамов - председател на Предприемачи ГЕРБ
Валя Чилова - международен секретар на Предприемачи ГЕРБ
Доброслав Димитров - организационен секретар на Предприемачи ГЕРБ и
Владислав Горанов - член на Експертната комисия по икономика, бюджет и финанси на Предприемачи ГЕРБ

на 20.05.2009 г. (сряда) в зала 1 на Ректората на СУ от 12:00 до 14:00 часа.

След едночасовото представяне и въпроси и отговори с представителите на Предприемачи ГЕРБ, участниците продължиха разискванията си в неформална обстановка на коктейл във Стопански факултет. Присъстваха алумни на Стопански факултет на високи позиции, които обсъдиха стратегически въпроси от икономическата програма на ГЕРБ.

Сдружението предвижда поредица от подобни срещи.

Friday, April 3, 2009

Бал на завършилите Стопански факултет - 3 април 2009 г.


На 3 април 2009 г. проведохме четвъртия ежегоден Бал на завършилите Стопански факултет в Централен Военен Клуб. Спонсори на събитието бяха Global Finance, Creditex, MKB Unionbank. Предметни награди за томболата бяха предоставени от Шарлопов хотелс, Бош, Вила Котис, Максиум, Коника Минолта, Филипс и Стела Артоа.
Както всяка година, балът беше посетен от над 100 алумни на Стопански факултет, както и преподаватели от факултета. Благодарим на всички спонсори и приятели, които подкрепиха събитието !

Wednesday, March 25, 2009

Втори CEO Luncheon


След провеждането на първия CEO Luncheon интересът към събитието нарастна и на 25 март 2009 г. се състоя вторият такъв обяд.

Този път CEO-тата, завършили Стопански факултет, се събраха в ресторант "Нино".

Около масата дискутираха: Атанас Ангелов (ТМ Ауто ЕООД), Васил Караиванов (European Program Advisory), Владимир Рашев (Balkan Services), Елена Дречева (Konica Minolta Bulgaria Branch), Елена Маринова (Мусала Софт), Златислава Михайлова (Project Space), Ивайло Симов (Global Finance), Иван Раденков (MB Bulgaria Ltd), Йордан Недев (MMD Parteners), Любомира Колчева (Фондация Екообщност), Мартин Паев (Sortis Invest), Милка Семова (Сдружение на завършилите Стопански факултет), Тодор Брешков (Bulgarian Real Estate Fund) и Цветан Лъжански (Devin).

Сдружение на завършилите благодари на присъствалите и отправя покана към всички CEO да се включат в предстоящите обеди!

Monday, March 23, 2009

Лекция "Начинът да задържим клиентите си"

На 23.03 г-жа Зорница Стефанова, алумни на Стопански факултет и собственик на фирма "Компас", проведе обучение на тема "Начинът да задържим клиентите си". Благодарим на г-жа Стефанова за лекцията, част от курсовете "С подписа на завършилите".

Tuesday, March 17, 2009

CEO Luncheon


На 10 март 2009 г. в ресторант „Крим” се проведе първият CEO Lunchеon, в който взеха участие 12 от CEO-тата завършили Стопански факултет на СУ.
CEO Luncheon представлява инициатива, при която се провеждат тематични срещи на малки групи (5-10 алумни) от сходни индустрии или длъжности. Тя свързва завършили Стопански факултет, които обсъждат теми от бизнеса, политиката, социалния живот и пр.

Всички присъствали оценяват инициативата като добра възможност за обмяна на опит и мнения.

Wednesday, March 11, 2009

Лекция "Time Management"

На 11 март, сряда – г-н Кенет Лефковиц, управляващ директор в New Europe Corporate Advisory (NECA), изнесе за студентите от Стопански факултет лекция на тема «Управление на времето». Лекцията е част от курсовете "С подписа на завършилите", организирани от Алумни център.

Wednesday, February 18, 2009

Кръгла маса "Ролята на кариерното консултиране за създаване на ефективна работна сила"


Сдружение на завършилите Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” взе участие в кръгла маса „Ролята на кариерното консултиране в България за създаването на по-конкурентоспособна и ефективна работна сила”, организирана като част от дейностите по проект «Услуги по кариерно консултиране – механизъм за създаване на конкурентоспособна и ефективна работна сила в България», финансиран от Фонд България и изпълняван от Фондация на бизнеса за образованието. Кръглата маса се проведе в зала Мати на 18 февруари 2009 г. и събра кариерни консултанти от висшите училища, младежките информационно-консултантски центрове по общини и стопанските камари.

Thursday, January 22, 2009

Обучителна сесия за първокурсницитеНа 22 януари 2009 г. в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” се проведе обучителна сесия за студентите от първи курс, специалност Стопанско управление с английски език. Студентите, групирани в екипи от 4 души, представяха своите курсови разработки, обединяващи знанията им по две от учебните дисциплини. Те трябваше да презентират и покажат уменията си, както пред своите колеги, така и пред безпристрастното 3-членно жури, съставено от представители на бизнеса – Виолета Иванова –„Девин”, Мариета Симеонова – „Мтел” и Мария Петрова – Сдружение на завършилите Стопански факултет на СУ. Пред тях стоеше задачата да оценяват презентиращите според следните критерии: Убедителност и достоверност на съдържанието (макс. 50 точки); Атрактивност на представянето (макс. 30 точки); Демонстриран екипен дух и ангажираност на всички представящи (макс. 20). След като изслуша всички подготвени презентации (виж слайдшоу-то)и се консултира с преподавателите, журито определи своите фаворити :

1. Анализ на подбора, оценката, мотивацията и квалификацията на ЧР в Hewlett Packard

2. Анализ на подбора, оценката, мотивацията и квалификацията на ЧР в Каменица

3. Анализ на подбора, оценката, мотивацията и квалификацията на ЧР в Shell

4. Анализ на подбора, оценката, мотивацията и квалификацията на ЧР в Mtel

Saturday, January 10, 2009

Обучителен семинар за завършилите Стопански факултет


Алумни центърът проведе първия обучителен семинар на високо управленско ниво на тема "Стратегически маркетинг". Курсът беше тридневен, като лектор беше д-р Александър Чернев, професор по маркетинг в Kellogg School of Management, Northwestern University, USA.

Очаквайте информация за следващи инициативи тук и на сайта: www.febalumni.org