Thursday, January 22, 2009

Обучителна сесия за първокурсницитеНа 22 януари 2009 г. в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” се проведе обучителна сесия за студентите от първи курс, специалност Стопанско управление с английски език. Студентите, групирани в екипи от 4 души, представяха своите курсови разработки, обединяващи знанията им по две от учебните дисциплини. Те трябваше да презентират и покажат уменията си, както пред своите колеги, така и пред безпристрастното 3-членно жури, съставено от представители на бизнеса – Виолета Иванова –„Девин”, Мариета Симеонова – „Мтел” и Мария Петрова – Сдружение на завършилите Стопански факултет на СУ. Пред тях стоеше задачата да оценяват презентиращите според следните критерии: Убедителност и достоверност на съдържанието (макс. 50 точки); Атрактивност на представянето (макс. 30 точки); Демонстриран екипен дух и ангажираност на всички представящи (макс. 20). След като изслуша всички подготвени презентации (виж слайдшоу-то)и се консултира с преподавателите, журито определи своите фаворити :

1. Анализ на подбора, оценката, мотивацията и квалификацията на ЧР в Hewlett Packard

2. Анализ на подбора, оценката, мотивацията и квалификацията на ЧР в Каменица

3. Анализ на подбора, оценката, мотивацията и квалификацията на ЧР в Shell

4. Анализ на подбора, оценката, мотивацията и квалификацията на ЧР в Mtel

Saturday, January 10, 2009

Обучителен семинар за завършилите Стопански факултет


Алумни центърът проведе първия обучителен семинар на високо управленско ниво на тема "Стратегически маркетинг". Курсът беше тридневен, като лектор беше д-р Александър Чернев, професор по маркетинг в Kellogg School of Management, Northwestern University, USA.

Очаквайте информация за следващи инициативи тук и на сайта: www.febalumni.org