Wednesday, February 18, 2009

Кръгла маса "Ролята на кариерното консултиране за създаване на ефективна работна сила"


Сдружение на завършилите Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” взе участие в кръгла маса „Ролята на кариерното консултиране в България за създаването на по-конкурентоспособна и ефективна работна сила”, организирана като част от дейностите по проект «Услуги по кариерно консултиране – механизъм за създаване на конкурентоспособна и ефективна работна сила в България», финансиран от Фонд България и изпълняван от Фондация на бизнеса за образованието. Кръглата маса се проведе в зала Мати на 18 февруари 2009 г. и събра кариерни консултанти от висшите училища, младежките информационно-консултантски центрове по общини и стопанските камари.