Wednesday, March 25, 2009

Втори CEO Luncheon


След провеждането на първия CEO Luncheon интересът към събитието нарастна и на 25 март 2009 г. се състоя вторият такъв обяд.

Този път CEO-тата, завършили Стопански факултет, се събраха в ресторант "Нино".

Около масата дискутираха: Атанас Ангелов (ТМ Ауто ЕООД), Васил Караиванов (European Program Advisory), Владимир Рашев (Balkan Services), Елена Дречева (Konica Minolta Bulgaria Branch), Елена Маринова (Мусала Софт), Златислава Михайлова (Project Space), Ивайло Симов (Global Finance), Иван Раденков (MB Bulgaria Ltd), Йордан Недев (MMD Parteners), Любомира Колчева (Фондация Екообщност), Мартин Паев (Sortis Invest), Милка Семова (Сдружение на завършилите Стопански факултет), Тодор Брешков (Bulgarian Real Estate Fund) и Цветан Лъжански (Devin).

Сдружение на завършилите благодари на присъствалите и отправя покана към всички CEO да се включат в предстоящите обеди!

Monday, March 23, 2009

Лекция "Начинът да задържим клиентите си"

На 23.03 г-жа Зорница Стефанова, алумни на Стопански факултет и собственик на фирма "Компас", проведе обучение на тема "Начинът да задържим клиентите си". Благодарим на г-жа Стефанова за лекцията, част от курсовете "С подписа на завършилите".

Tuesday, March 17, 2009

CEO Luncheon


На 10 март 2009 г. в ресторант „Крим” се проведе първият CEO Lunchеon, в който взеха участие 12 от CEO-тата завършили Стопански факултет на СУ.
CEO Luncheon представлява инициатива, при която се провеждат тематични срещи на малки групи (5-10 алумни) от сходни индустрии или длъжности. Тя свързва завършили Стопански факултет, които обсъждат теми от бизнеса, политиката, социалния живот и пр.

Всички присъствали оценяват инициативата като добра възможност за обмяна на опит и мнения.

Wednesday, March 11, 2009

Лекция "Time Management"

На 11 март, сряда – г-н Кенет Лефковиц, управляващ директор в New Europe Corporate Advisory (NECA), изнесе за студентите от Стопански факултет лекция на тема «Управление на времето». Лекцията е част от курсовете "С подписа на завършилите", организирани от Алумни център.