Tuesday, September 15, 2009

Спонсори за Бяла папка на първокурсника 2009


Алумни центърът към Стопански факултет набира спонсори за Бяла папка на първокурсника 2009. Бялата папка съдържа материали за факултета, изучаваните дисциплини,преподавателите и студентския живот. Всеки първокурсник получава своята Бяла папка в началото на академичната година, като целта е да се улесни прехода на новопостъпващите студенти от училищна към академична среда.
Сдружението набира спонсори за Бялата папка и предлага възможност за реклама под формата на брошура, сувенир или друго по избор на рекламодателя.
Предлагаме 50% отстъпка за алумни на Стопански факултет.
Очакваме Ви!

- - - - -
Всяко спонсорство или реклама подпомага издръжката на офиса на Сдружението, което е първото и все още единствено към български държавен ВУЗ.