Wednesday, October 14, 2009

Проведено ежегодното Общо събрание

На 14 октомври беше проведено Общо събрание на Сдружение на завършилите Стопански факултет на СУ. Присъстваха 27 алумни, които обсъдиха развитието и дейността на Сдружението.
Бяха приети следните решения:

ОС прие отчета на управителния съвет за 2008 г. и първите три тримесечия на 2009 г. и ги освободи от отговорност.

ОС гласува въвеждането на двустепенна форма на членство - редовно и асоциирано. Асоциирани членове са всички новозавършили възпитаници на факултета за период от една година. След този период те могат да станат редовни членове като заплатят членски внос. Асоциираните и редовните членове биват информирани от офиса на Сдружението за новопостъпили обяви за работа от алумни мрежата, информация за всички текущи социални инициативи и обучения, организирани от Сдружението, както и тримесечен електронен бюлетин. Размерът на членския внос се определя от ОС за всяка следваща календарна година. Членският внос, определен за 2010 г., е в размер на 40 лв. Всички останали алумни, записани в Книга на завършилите, придобиват статут на "заинтерсовани". Те получават информация от Сдружението 4 пъти годишно чрез електронен бюлетин.

Пълният състав на Управителния съвет на Сдружението можете да видите тук: http://www.febalumni.org/web/index.php?option=com_content&task=category§ionid=15&id=73&Itemid=79&lang=bg_BG