Monday, December 14, 2009

IT Leaders Academy


Алумни център към Стопански факултет си партнира с организаторите на IT Leaders Academy. Академия за ИТ лидери представлява курс от практически, бизнес и научно-приложно ориентирани лекции и дискусии, представени от водещи личности от мултинационални и български ИТ компании, анализатори, правителствени и неправителствени организации.
Пълна информация за всички минали и предстоящи лекции можете да намерите на адрес: http://fmisociety.org/ITLeadersAcademy/.