Thursday, July 15, 2010

Strategic Marketing Management June 2010

През юни Сдружението проведе третия семинар на тема Стратегическо управление на маркетинга.

Семинарът, воден от проф. Чернев, се проведе на 24-26.06.2010 г. в хотел Холидей Ин София. В този курс взеха участие 14 специалисти от 9 компании:

Bianor, Devin, Coca-Cola HBC Bulgaria, Mtel, Валмарк, Галахър България, Интерснак България, BalkanStar и Economedia.

С приключването на семинара, участниците получиха формуляри за оценка. Обобщение на резултатите можете да видите по-долу.

Посочените оценки са създадени на база осредняване на оценките от получените оценъчни листове. Такива формуляри попълниха 11 от участниците.

До каква степен смятате, че сте научили нещо ново от семинара? 5,27

Как смятате, че се е подобрило разбирането Ви по въпроса като резултат от семинара? 5,00

До каква степен смятате, че са постигнати личните Ви цели за нови знания в областта? 4,91

До каква степен семинарът Ви помогна да оцените и разберете по-добре вашата работа? 4,64

Каква е цялостната ви оценка за курса? 5,40

До колко бихте препоръчали на колеги с подобна насоченост да посетят този семинар? 5,27

Как оценявате условията за провеждане на семинара (учебната зала и др.)? 5,18

Как оценявате обсулжването по време на семинара (почивки, кафе паузи, обяд и др.)? 5,36

“Provide more time for case analysis. Think of cases treating a specific problem – solution for the general part of marketing frameworks.”

“The best case studies, ever done in class!”

“I would suggest an additional class specifically on pharmaceutical marketing.”

“Great materials and very useful framework. Very well explained materials. However, the course explains why you should do something, but it doesn’t address how to achieve it. It also targets mainly consumer goods/products and no real examples of B2B type. For some reason I miss the relations among different topics, even though the framework is always referral, i.e. when you do targeting/segmentation in case 1) when you define the product and in case 2) when you already have the ready-made product and need to launch it. So, in addition to product marketing, I would need to hear a bit more on product management.”

“The seminar was more management oriented and less strategically oriented.”

През октомври и януари предстоят съответно курсове по Финанси и Лидерство.