Thursday, October 28, 2010

Как да търсим и намерим работа?

На 28 октомври 2010 г. в Стопански факултет се проведе отворена среща-дискусия на тема "Как да търсим и намерим работа?" с д-р Драгомир Бояджиев.
Доц. д-р Драгомир Бояджиев, преподавател в УНСС, управляващ съдружник на първото българско консултантско дружество, специализирано в управлението на човешките ресурси DB Interconsult. Консултант с многогодишна практика в професионалното ориентиране и избор на кариера. Автор на 12 книги, сред които „Как да търсим и намерим работа”. Повече информация можете да получите на www.dbinterconsult.com и www.businesstest.bg
На срещата присъстваха над 20 студенти от Стопански факултет, които взеха дейно участие в дискусията с конкретни въпроси и казуси.Sunday, October 24, 2010

Executive Academy: Finance for Non-financial Executives

На 22-24 октомври 2010 г. се проведе четвъртият курс за високо управленско ниво, организиран от Сдружение на завършилите Стопански факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".
Лектор на курса беше Паскал Маенхут -
професор в INSEAD, където преподава корпоративни финанси, теория на портфейлите и капиталови пазари на курсистите от M.B.A., докторантските и управленски програми. Той е завършил с най-високо отличие факултета по икономика на университета Лювен, Белгия и има магистърска и докторска степен по финансова икономика от Харвард.
Участие в семинара взеха представители на големи български и чуждестранни компании. Те имаха възможност да обменят контакти, опит и идеи по време на практическите обсъждания на бизнес казуси, които съставляваха 50% от времето на семинара.
Участниците оцениха курса като изключително полезен и интересен.

Sunday, October 3, 2010

Бяла книжка на първокурсника

„Бяла книжка” ще учи първокурсниците на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” как да водят пълноценен студентски живот. Първата по рода си инициатива у нас е на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ (Алумни Център). „Бялата книжка на първокурсника” дава съвети на „новобранците” както за ученето, сесиите и административните процедури, така и за приятни места за хапване и изпитани начини за забавление. Книжката бе раздадена в първия ден от новата академична година, 1 октомври.Основна тема в студентския „наръчник” е как още от самото начало младите хора да мислят за професионалното си развитие и кариера, как да напишат добре своята автобиография, какви курсове да изберат, къде да срещнат бъдещите си работодатели.Друга полезна информация, която Алумни Центърът включва в практичното четиво, е какви са възможностите за допълнителна квалификация и стажове, както и с каква доброволческа дейност може да се захване един студент и с какво ще го обогати тя. Сдружението е първото у нас, който поема подобна инициатива. „Бялата книжка на първокурсника” се издава с подкрепата на Икономедиа АД, Нестле България, Данон Сердика, небанката Кредитекс&ХипоКредит, Амета и минерална вода Девин.


Официално връчване на Бялата книжка от представител на партньорите ни от Икономедиа - г-жа Велислава Попова, гл. редактор на в. "Дневник".