Wednesday, February 16, 2011

Лидерство с проф. Гинка Тьогел от IMD

Професор Тьогел е лектор, фасилитатор и изследовател в областта на лидерството и човешкото поведение. Нейните изследвания се фокусират върху темите лидерство, емоции в организацията, коучинг и управленско консултиране.
Гинка Тьогел е била част от управленските програми на London Business School и Duke Corporate Education за развитие на лидерски умения за компании като Danone, Ernst &Young, Societe Generale, Royal Bank of Scotland и много други.
Професор Тьогел е член на борда на направлението „Управленско консултиране” в Академията по мениджмънт, Ню Йорк и в момента е негов председател. Тя е отличена с награда Best Symposium на направление „Управление и образование” на същата организация през 2002, както и с награда за най-добра практическа публикация от направлението „Управленско консултиране” през 2005 и с награди за изключителни заслуги като оценител на Академията по мениджмънт за 2006 и 2007.
По време на престоя си в България проф. Тьогел отдели лично време, за да се срещне с мениджъри от няколко български фирми. Те обсъдиха основни въпроси за лидерството и управлението, както и възможностите за обучение в IMD.