Wednesday, April 20, 2011

Global Career Development Facilitator (GCDF)

 
Global Career Development Facilitator (GCDF) е една от най-известните и успешни програми на National Board of Certified Counselors. Тя осигурява и удостоверява умения за оказване на съдействие по въпроси, свързани с кариерата. Тази програма се прилага от професионалисти в САЩ, Канада, Япония, Германия. От 2005 година GCDF е адаптирана и в България.

По системата на GCDF у нас вече са обучени и сертифицирани близо 1000 специалисти - университетски кариерни консултанти, педагогически съветници от средни и професионални училища, и мениджъри, работещи в сферата на човешките ресурси и услугите по заетостта.

Изграждането на система за предоставяне на професионални кариерни услуги в сферата на висшето образование има важен дългосрочен ефект за успешната професионална реализация на младите хора и развитието на икономиката.
От четири години Алумни центърът на Стопански факултет предлага кариерно консултиране за своите членове.