Monday, July 11, 2011

Близо 1/4 от стажантите в GLOBUL и GERMANOS са от СУ "Св. Кл. Охридски"

На 11 юли 2011 бе даден старт на поредната съвместна стажантска програма на GLOBUL и GERMANOS. Над 1500 студенти са кандидатствали за общо 53 позиции в рамките на Стажантска програма 2011. Приветствия към стажантите отправиха г-н Апостолос Пагуцос, Главен технически директор на GLOBUL, проф. Димитър Димитров, зам. декан на Факултета по телекомуникации към ТУ – София, доц. Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС и Милка Семова, в качеството си на кариерен консултант към СУ „Св. Кл. Охридски”. Прави впечатление, че стажантите от Алма Матер са близо ¼ от общия брой стажанти за 2011, разпределени основно в направления „Правни отношения”, „Работа с клиенти”, „Корпоративна политика”, „Финанси”, „Управление на качеството и планиране на мрежовите услуги” и др.
Втората съвместна с GERMANOS и осма за оператора стажантска програма регистрира много голям интерес като над 1500 студенти са изявили желание да се включат в нея. Обхватът на програмата също е разширен. Тази година откритите стажантски позиции са с 20% повече в сравнение с 2010 г. и са разпределени в 17 дирекции на GLOBUL и GERMANOS. Участниците ще имат възможност да усвоят практически умения в реална работна среда, да преминат специална въвеждаща програма и да разработят практически проекти с подкрепата на персонален наставник. На най-успешно представилите се стажанти ще бъде предложено удължаване на стажа или постоянна работа.

Thursday, July 7, 2011

Среща-дискусия с Меглена Кунева


На проведената днес среща-дискусия с г-жа Меглена Кунева бяха обсъдени икономическите аспекти от предизборната ѝ платформа. Сред повдигнатите теми бяха: гласът на гражданското общество; икономика, основана на знанието; конкурентноспособност; Европейска стратегическа програма 2020 и ролята на референдумите в държавното управление. Г-жа Кунева и екипът ѝ http://meglenakuneva.bg/ отговориха на множество въпроси от аудиторията, която включваше преподаватели, алумни и студенти. Професор Чобанов, Декан на Стопански факултет, влезе в ролята на модератор, даващ разнообразни  насоки за размисъл. Дискусията произведе множество предложения по стратегически и оперативни теми.
Очаквайте срещи и с други кандидат-президенти.