Friday, September 30, 2011

Тържествено откриване на академичната 2011/2012 г. На 29.09.2011 тържествено бе открита новата академична 2011/2012 година. На официалната церемония в Аулата на Софийски университет проф. д.ик.н. Георги Чобанов говори за отговорността на професията икономист и ценностите, които са задължителни за нея. От името на алумни общността пожелание към първокурсниците отправи г-н Цветан Лъжански, Главен изпълнителен директор на Девин АД. Той  връчи петото поредно издание на "Бяла книга на първокурсника", изготвена от Алумни клуба и пожела на бъдещите управленци и икономисти да бъдат лидери и непрекъснато да търсят възможности за личностно и професионално развитие. Първокурсниците приветства и г-н Жил Руе, съветник във Френския културен институт, който акцентира, че е време страната ни да стимулира мобилността на младите хора, като мярка за ограничаване изтичането на мозъци.

Cisco Workshop "Business Modelling"


  На 29.09.2011 в зала 420 на Стопански факултет, Алумни клуб съвместно с Институт за предприемачи на Сиско проведе семинар на тема Бизнес моделиране. В обучението се включиха 50 студенти и алумни на Софийски университет. Сред присъстващите имаше представители на компании като Fadata, Grafixoft, Business Structure Solutions, Allied Assets, Betahaus и Advanced Business Consulting, както и студенти от шест факултета на Софийски университет – Стопански, Юридически, Философски, ФМИ, Факултет по журналистика и масова комуникация и Факултет по класически и нови филологии. Лекторът Светлан Станоев, който е и Председател на Управителния съвет на Института за предприемачи на Сиско, запозна участниците с основните фактори при оптимизиране на процесите в компании от различни сектори.

Wednesday, September 7, 2011

Стъпка напред: Стела Богданова


Офисът на Алумни сдружението се разделя със своя дългогодишен сътрудник Стела Богданова, която продължава своето кариерно развитие в PricewaterhouseCoopers.
Управителният съвет на Сдружението изказва сърдечна благодарност на Стела за високия професионализъм и отдаденост към дейността на Алумни сдружението.