Friday, March 9, 2012

Проект "Кариера за пример"


На 13 март предстои да проведем втория кръг от индивидуални срещи за професионално ориентиране на завършващите студенти. От консултациите със специалисти от бизнеса ще се възползват 120 бакалаври и магистри на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Срещите са част от проект "Кариера за пример", осъществяван от Алумни клуб и Бизнес клуб на Стопанския факултет с подкрепата на Hewlett-Packard, Фикосота Синтез, Глобул, Виваком, ИНТЕРПРЕД СТЦ - София, Коника Минолта, Девин, Кредитекс, Бианор и IBM Global Delivery Center.