Monday, June 25, 2012

Executive Academy 2012: Strategic Marketing Management


През месец юни Алумни клуб организира executive семинар, като част от програмата за Executive Аcademy 2012, на тема Strategic Marketing Management, ръководен от проф. Александър Чернев - преподавател в Kellogg School of Management, Chicago. Обучението събра участници от Alpha Bank, Globul, GSK, Musala Soft, Ficosota Syntez. Присъстващите обмениха опит и идеи,в разискване на казуси, свързани с успешни маркетингови стратегии за нови и вече съществуващи продукти.
Алумни клуб е в подготовка на нов семинар за високо управленско ниво през октомври.
photo.JPG