Friday, April 19, 2013

„Студенти срещат успеха”Инициативата „Студенти срещат успеха” е новият успешен проект на Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет на Софийския университет, която добавихме към вече съществуващия ежегоден проект „Кариера за пример“.

От мрежата с контакти на Сдружението избрахме алумни с изявена кариера и ангажираност към социални и граждански каузи, като имахме предвид изборът да включва най-широк диапазон от икономически професии и индустрии.

Студентите имаха за задача да интервюират тези алумни за успешни бизнес практики и за онези лични качества, които могат да им помогнат да станат добри  професионалисти. Ангажираните в инициативата „Студенти срещат успеха” студенти бяха консултирани и обучени от членове на Управителния съвет на Алумни клуба за методите на интервюиране. В резултат бяха изготвени 11 интервюта на български и английски език, които ще бъдат публикувани в следващото издание на Книга на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ 1996-2013.