Wednesday, June 26, 2013

FEBALUMNI на Борса на проекти и идеиСдружението на възпитаниците Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” взе активно участие в „Борса на проекти и идеи”, организирана от Фондация Лале на 25 юни 2013 г. Целта на борсата бе да насърчи и улесни сътрудничеството между бизнес и граждански организации, като отчита интересите и възможностите на двата сектора. Така, в неформална атмосфера се срещнаха 17 представители на нестопанския сектор и още толкова от реалния бизнес. Бяха сключени 36 нефинансови сделки, остойностени на приблизително 20 хиляди лева.