Monday, December 2, 2013

Scotwork Negotiation семинар

От 25-ти до 28-ми ноември се състоя първият, организиран от Алумни клуб, Scotwork Negotiation семинар с лектори Золтан Пап и Моника Хорват.

Семинарите подобряват уменията на средно и високо ниво мениджъри чрез:
∙ разясняване структурата, която лежи в основата на всички преговори
∙ техниките, използвани за водене на преговори
∙ практикуване на тези умения в конструктивна учебна среда