Saturday, May 17, 2014

Семинар за високо управленско ниво - Стратегическо управление в маркетинга

На 15 и 16 май 2014 проведохме семинар Стратегическо управление в маркетинга, воден от проф. Александър Чернев от Kellogg School of Management. Семинарът покри теми като: управление на маркетинга, брандинг, продуктов маркетинг и развойна дейност. В семинара се включиха над 30 професионалисти от Sofica, Фикосота Синтез, ItalFood, GSK, Sopharma Trading, Balkan Services.