Friday, September 3, 2010

Executive Academy: Finance for Non-financial Executives

На 22-24 октомври 2010 г. ще се проведе четвъртият семинар от Академията за ръководители, организирана от Сдружение на завършилите Стопански факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".
Курсът е на тема Финанси за нефинансисти и ще бъде воден от проф. Маенхут от INSEAD.
Повече информация можете да откриете на уебсайта на Сдружението: www.febalumni.org.