Thursday, October 2, 2014

Тържествено откриване на академичната 2014/2015 година за Стопанския факултет

На 01.10.2014 г. се проведе тържествено откриване на академичната 2014/2015 година за Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Приветствия поднесоха доц. Тодор Попов, Декан на Стопанския факултет, проф. Жан-Жак Сегара, Аташе по университетското и научно сътрудничество към Френски институт в България, проф. Ралф Андереег от Университета Кьолн и г-н Йордан Недев, главен изпълнителен директор на «Бианор», от името на Алумни клуба.