Wednesday, August 10, 2011

Студенти от Стопански факултет участваха в програмата "Младите лидери на България"

30 български студенти, сред които и студенти от Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, преминаха интензивно обучение по предприемачество, бизнес образование и развитие на лидерски умения в продължение на пет седмици в Ню Йорк и Калифорния. Програмата "Младите лидери на България”, в която те участваха през изминалия месец, е спонсорирана от фондацията "Америка за България". Според организаторите целта е да се подберат талантливи студенти в бакалавърска степен, като в края на програмата те имат завършен бизнес план, с който да приложат в България това, което са научили.