Tuesday, February 19, 2013

За втора поредна година „Кариера за пример”

 Инициативата Кариера за пример стартира през м. януари 2013 с е-майл кампания за набиране на участници и ще завърши края на май 2013 с допълнението „Студенти срещат успеха”. Инициативата цели по-добра реализация на възпитаниците на Стопанския факултет и е съвместна инициатива на Алумни клуб и студентската организация Бизнес клуб.

„Кариера за пример” помага на завършващите студенти да осъзнаят своите силни професионални и личностни качества, както и своите области за развитие; да изградят по-пълна представа за спецификите на българския пазар на труда и възможностите за реализация.

Подкрепата от страна на бизнеса и деканското ръководство, интересът от страна на студентите, партньорството на студентската организация Бизнес клуб,  както и дългосрочният ангажимент на Алумни клуб към реализацията на възпитаниците са фактори, които предпоставят устойчивото развитие на инициативата и нейното превръщане в целогодишна програма от кариерни събития в Стопанския факултет.