Monday, January 3, 2011

Д-р Александър Чернев, PhD: „Маркетинг: От теорията към практиката“

Публична лекция, организирана от Фондация Александър

Д-р Чернев е преподавател по маркетинг в Kellogg School of Management, Northwestern University, USA. Притежава докторска степен по психология от СУ „Св. Климент Охридски“ и докторска степен по бизнес администрация от Duke University, USA. Научните му интереси са в областта на потребителското поведение и взимането на управленски решения, а изследванията му са публикувани във водещи изследователски журнали и цитирани във различни бизнес-ориентирани и популярни издания, включително Business Week, Wall Street Journal, Forbes, Newsweek. Самият д-р Чернев е в редакторските съвети на водещи журнали, включително Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Psychology, и International Journal of Research in Marketing.

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
Ректорат, аудитория 224

Дата и час: 10 януари 2011 г., 18.30 ч.