Tuesday, October 8, 2013

Проект "Успехът води студенти"

Пилотен проект на Алумни клуб  организира менторска и коучинг програма под наслов "Успехът води студенти". Инициативата ще събере на едно място студенти, ментори и коучъри, които ще обменят опит и съвети за професионалните си ангажименти. Студентите от 3-ти и 4-ти курс на Стопанския факултет ще имат възможност да изберат ментор, с който да се консултират по всички въпроси, свързани с професионалната ориентация. Менторската програма е предвидена да продължи една година като студентите и менторите ще съгласуват комуникацията по между си по удобен за тях начин. Вмомента сдружението набира  студенти и ментори. А вие записахте ли се ?

No comments: