Friday, July 4, 2014

Заедно с благотворителността

Алумни клубът на Стопанския факултет бе награден с отличие в категория "Партньорство с бизнеса" в ежегодните годишни награди "Заедно" на фондация "Работилница за граждански инициативи". Благодарим за ценното партньорство на Microsoft Youth Spark Program и на Стопанския факултет, в лицето на Декана, доцент Тодор Попов.


No comments: